+30 210 49 62 580

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση δύο (2) ετών καλής λειτουργίας του συνόλου των στοιχείων που συνθέτουν το ελαιοραβδιστικό.

Η κάλυψη βλαβών που προέχονται από φυσιολογική φθορά, υπερφόρτωση ή κακή μεταχείριση δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση.
Βλάβες οι οποίες προέκυψαν λόγω ελαττωματικού υλικού ή σφάλματος της κατασκευής αποκαθιστάνται με δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών ανταλλακτικών ή τη δωρεάν επισκευή.
Παράπονα για την λειτουργία της μηχανής, γίνονται δεκτά μόνο αν και εφόσον δεν έχουν πραγματαποιηθεί δομικές επεμβάσεις στη μηχανή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιείται συστηματικός έλεγχος και τήρηση του προγράμματος συντήρησης της μηχανής.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση:
1.    Επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
2.    Τοποθέτηση μη γνήσιων ανταλλακτικών
3.    Αφαίρεση ή προσθήκη επιπλέον εξαρτημάτων