+30 210 49 62 580

Κανόνες Ασφάλειας

ce_1_77065

Όλα τα μηχανήματα μας έχουν πιστοποιητικό CE!

Oι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένους τεχνίτες και να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας:

  1. Να φοράτε πάντα προστατευτικά για τα μάτια
  2. Να φοράτε γάντια εργασίας
  3. Να μην εργάζεστε με βροχή