+30 210 49 62 580

Πιθανά προβήματα και επίλυσή τους

To ραβδιστικό δεν λειτουργεί:

  1. Η γεννήτρια δεν δίνει ρεύμα. Γεννήτριες χωρίς όργανα ένδειξης (βολτόμετρο και αμπερόμετρο) μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο ελαιοραβδιστικό γιατί παράγουν ρεύμα μεγαλύτερης ή μικρότερης τάσης.
  2. Κακή τοποθέτηση ακροδεκτών.
  3. Κομμένο ή κατεστραμένο καλώδιο.
  4. Χαλασμένος διακόπτης on-off.
  5. Φθαρμένα ή κατεστραμμένα κάρβουνα.
  6. Ξένο σώμα μέσα στο ηλεκτρομοτέρ που μπήκε από θυρίδα αέρος για την ψύξη του μοτέρ.

Το ραβδιστικό λειτουργεί αργά:

  1. Χαμηλή τάση γεννήτριας (κάτω από 12V) ή αφόρτιστη μπαταρία.
  2. Φθαρμένα κάρβουνα.
  3. Αυξημένες τριβές (μη γνήσια ανταλλακτικά κ.λπ.)

Το ηλεκτρομοτέρ δουλεύει και η κεφαλή δεν κινείται:

  1. Ξεβιδωμένος ή κομμένος άξονας μετάδοσης κίνησης.