+30 210 49 62 580
Προσβολή από κυκλοκόνιο – Φωτογραφία:  Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης
Προειδοποιήσεις και συμβουλές για να αντιμετωπίσετε κυκλονόνιο, καλόκορη και πυρηνοτρήτη εκδόθηκαν από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας και το  Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ
Ζημιά / Συμπτώματα:

Τα συμπτώματα της ασθένειας γίνονται συνήθως αντιληπτά στο έλασμα των φύλλων. Ο μύκητας προσβάλει επίσης και τους μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των καρπών. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση και καρπόπτωση και τα δένδρα οδηγούνται σε καχεξία. Σπανιότερα προσβάλλονται οι καρποί και οι νεαροί κλαδίσκοι. Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι απαραίτητη η βροχή ή η υψηλή υγρασία (πχ. σχηματισμός δρόσου στην επιφάνεια των φύλλων) και οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (με άριστες μεταξύ 15- 20 0C). Οι συνθήκες τις τρέχουσας άνοιξης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για μολύνσεις.

Συστάσεις: Συνιστάται:
Α) κλάδεμα με στόχο τον καλύτερο αερισμό και φωτισμό του εσωτερικού της κόμης.
Β) ψεκασμός με εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό μετά την έναρξη της βλαστικής περιόδου και όταν το μήκος της νέας βλάστησης είναι 2 με 5εκ.

ΚΑΛΟΚΟΡΗ
Ζημιά / Συμπτώματα:
Προκαλεί κυρίως οφθαλμόπτωση, και πτώση ανθέων. Αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα κατά τόπους και κατά χρόνους με αποτέλεσμα η ζημιά από την πτώση των οφθαλμών και των ανθέων να σημειώνεται ορισμένες φορές είτε σε ευρύτερες περιοχές, είτε σε ορισμένους ελαιώνες, είτε ακόμα σε ορισμένα δένδρα ενός ελαιώνα.

Πυκνότεροι πληθυσμοί του εντόμου εμφανίζονται στο τέλος του χειμώνα με αρχές- μέσα της άνοιξης. Σημαντικά πυκνότεροι πληθυσμοί ανευρίσκονται στην αυτοφυή βλάστηση (πχ. διανόχορτο, παριετάρια, τσουκνίδα, σινάπι, αγριοσέλινο ) σε σχέση με τα ελαιόδεντρα

Συστάσεις: Συνιστάται παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου με τινάγματα κλάδων ελιάς σε υποδοχείς, από την. ολοκλήρωση της ανάπτυξης του ανθοφόρου οφθαλμού και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της ταξιανθίας (στάδιο μούρου). Η πληθυσμιακή πυκνότητα κατά την οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης είναι 4-6 άτομα/κλαδίσκο μήκους 60-70εκ.

Αντιμετώπιση / Καλλιεργητικά μέτρα
Προτείνεται η διατήρηση των αυτοφυών φυτών (διανόχορτο, τσουκνίδα, παριετάρια, σινάπι, κλπ) μέχρι την έναρξη της άνθησης των ελαιοδένδρων.

Χημική αντιμετώπιση
Διενέργεια ψεκασμού εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν υψηλοί πληθυσμοί στα ελαιόδεντρα και χαμηλό ποσοστό ανθοφορίας.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ
Ζημιά / Συμπτώματα:
Προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς. Η πρώτη γενεά αναπτύσσεται στα άνθη (ανθόβια γενεά), η δεύτερη αναπτύσσεται στον καρπό (καρπόβια) και η τρίτη στο φύλλωμα (φυλλόβια γενεά). Την περίοδο αυτή οι πρώτες προνύμφες της διαχειμάζουσας γενεάς (φυλλοφάγου) συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους και διαπιστώνεται έναρξη της πτήσης των ενηλίκων της διαχειμάζουσας γενεάς.

Συστάσεις:
Προς το παρόν δεν δικαιολογείται επέμβαση

Φυτοπροστατευτικά
Επιλογή από τα εγκεκριμένα σκευάσματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου για την
επιλογή φυτοπροστατευτικού και δοσολογίας εφαρμογής. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας – Εφαρμόζετε, αποκλειστικά, εγκεκριμένα σκευάσματα.

Τρεις γενιές σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης

Ονομάζομαι Αναστασιος Αγγελης και είμαι ο νεότερος εκ των ιδιοκτητών της Εταιρείας. Στο σημερινό άρθρο σκοπός μου είναι η παρουσίαση  και μια μικρή ανάλυση των Νεων Ελαιοραβδιστικων μηχανημάτων στην Ελληνική και μεσογειακή αγορά. Πριν απ αυτό όμως νιώθω...

Πως θα αντιμετωπίσετε το κυκλοκόνιο, την καλόκορη και τον πυρηνοτρήτη

Προσβολή από κυκλοκόνιο - Φωτογραφία:  Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης Προειδοποιήσεις και συμβουλές για να αντιμετωπίσετε κυκλονόνιο, καλόκορη και πυρηνοτρήτη εκδόθηκαν από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών &...

Διαχείριση ζιζανίων στους ελαιώνες

Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται τα δένδρα της ελιάς στην προσρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, δημιουργούν προβλήματα κατά την συγκομιδή, όταν είναι ξερά αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες, είναι ξενιστές επιβλαβών οργανισμών, αυξάνουν...

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Ανατροπή του περσινού κακού έφερε η 2017-2018

Οι φετινές παραγωγές ελαιολάδου «ξόρκισαν» το κακό περσινό προηγούμενο, μια χρονιά για την οποία οι ελαιοπαραγωγοί είχαν να λένε «να φύγει και να μην ξανάρθει». Έτσι, ακόμα και στις περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τις αρχικές πολύ αισιόδοξες...

Μαζέψτε τις ελιές σας εύκολα και οικονομικά με Ελαιοραβδιστικά Αγγελής